Medlemmer

Vestfold Skogselskap

Kontaktperson: Tor Anton Andersen

Telefon: 33 37 23 49

Mobil: 917 06 934

Adresse: Pb. 2264, 3103 Tønsberg

E-post: taa@fmve.no

Web: www.skogselskapet.no

Vestfold Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon i skogbruket i Vestfold. Vi har for tiden ca. 350 medlemmer og alle som er glad i og interesserte i skogen kan bli medlem. Vi driver aktivt informasjonsarbeid om skogens mangfold og kvaliteter, og barn og unge er vår viktigste målgruppe.
Er dette noe du etterspør?
PS. Jeg savner deg som medlem!