Medlemmer

Løvskogeier, skogbrukssjef, faglige skogopplegg, eier av Løvøya Camping & Båthavn med bl.a. «Løvhyttene på Løvøya»

 

Trond Schmidt – Falkensten Bruk

Kontaktperson: Trond Schmidt

Telefon: 901 22 130

E-post: trond.schmidt@lovoya-camping.no

Web: www.lovoya-camping.no

Adresse: Falkensten Bruk, Varnesveien 29, 3189 Horten

Skogbrukssjef Trond Schmidt er grunneier på Falkensten Bruk, en større landbrukseiendom nær Horten. Her finnes bl.a. en stor andel av ulik edelløvskog. Skogen besøkes ofte av skogeierlag o.a. for kurs og informasjon om løvskog. I tillegg eies og drives Løvøya Camping & Båthavn. Her finnes bl.a. «Løvhyttene på Løvøya» for utleie. Disse for en stor del innredet med lokalt løvvirke, tilvirket av medlemmer i VestfoldLauv.